Film „MOUDROST TRAUMATU“

O aktuálním termínu promítání se dozvíte na těchto stránkách. Pokud máte zájem film promítat pro vaši skupinu, ráda vám promítání zorganizuji včetně následné besedy.

Díky tomuto filmu máme možnost seznámit sebe i širokou veřejnost s podstatou slova TRAUMA.

Co to trauma vlastně je, jak se projevuje a jak trauma ovlivňuje naše životy?
Jak ovlivňuje náš každodenní život?

Náš způsob rozhodovaní, prožívání, způsob, jakým komunikujeme, výběr partnera, způsob trávení volného času, schopnost odpočívat či schopnost klidně spát nebo se prostě jen radovat z obyčejných dní.
Prostě celý náš život den za dnem.

Toto téma se týká každého z nás více než bychom si mysleli.

Slova G.Maté

Moudrost traumatu foto 2

„Trauma je neviditelná síla, která formuje náš život. Formuje to, jak žijeme, jak milujeme a jak dáváme světu smysl. Je to kořen našich nejhlubších ran,“ říká hlavní protagonista filmu Dr. Gabor Maté, kanadský lékař maďarského původu, proslulý odborník na závislosti, trauma, jeho léčení a vývoj osobnosti v dětství.
Ve filmu nabízí nový pohled na svět, v němž žijeme, i na nás samotné. Gabor Maté je ale hlavně nesmírně moudrý a laskavý člověk, který se nebojí mluvit o svém vlastním traumatu, stigmatizaci a o svém závislostním chování.
A nastiňuje vizi: společnost informovanou o traumatu, v níž se rodiče, učitelé, lékaři, politici a právníci nezabývají opravováním chování, stanovováním diagnóz, potlačováním symptomů a odsuzováním, ale místo toho se snaží porozumět příčinám, z nichž ve zraněné lidské duši vzniká znepokojivé chování a nemoci.

S jakým záměrem byl film natočen?

Cituji autory filmu.“ Naším záměrem při natáčení tohoto filmu bylo iniciovat aktivní snahu o společnost obeznámenou s traumatem, v níž platí následující:

  • Uvědomujeme si, že trauma je všude mezi námi- POROD, vše co nás zastaví v pokračování činnosti, kterou jsme dělali.
  • Učíme se všímat si symptomů traumatu u sebe samotných a vnímat je
  • Uznáváme, že kdykoli máme emocionální reakci, spouští se stará rána
  • Chápeme otisk traumatu v našem chování a jeho dopad na naše vztahy
  • Uznáváme bolest ostatních a chápeme, jak tato bolest může řídit jejich chování
  • Za chováním a traumatem vidíme skutečného člověka
  • Podporujeme vztahy a soucit jako základ bezpečí
  • Víme, že pocit bezpečí je začátkem léčení
  • Chápeme, že všechna traumata jsou trans generační- tzn. přenášejí se z generace na generaci- uvést příklad výzkumu

Pojďme spolu přerušit bludný kruh traumatu a dát zrod soucitnější společnosti.
To nám všem přeji já a Zaya, Maurizio a celý tým nadace Science and Nonduality (SAND)
Režiséři filmu a spoluzakladatelé SAND.“

Délka dokumentu: 90 minut

Film budeme promítat v anglickém jazyce s českými titulky.

Po shlédnutí filmu vždy následuje BESEDA, která bude trvat 60–90 minut podle počtu otázek.

Povídat si budeme nejen o tématech z filmu, ale i tom, jak trauma léčit. Jak pomoci sobě i druhým.
Zeptat se můžete na vše co vás zajímá.

Výtěžek z akce je použit na náklady pronájmu prostor a zbytek je zasílán aktérům filmu.

Těšíme se na vás.

Rozhovor se mnou na téma trauma : ke shlédnutí  video  či k poslechu  podcast

FOTO z posledního promítání s následnou besedou

Obrázek whatsapp, 2024-01-26 v 16.26.19_2f4d770d
Obrázek whatsapp, 2024-01-26 v 16.26.19_f1cf864c
Obrázek whatsapp, 2024-01-26 v 16.26.20_fae47e1f

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2024

Modrý fotka sukulentu kosmetika a péče o pleť post na facebook (4)

Bližší informace k akcím

K tématům jednotlivých přednášek tudy:  15.2.2024   7.3.2024   11.4.2024    9.5.2024  

Na přednášku 11.4. bude navazovat Kurz metamorfní techniky na který vás srdečně zvu a stejně tak na transformační Týdenní pobyt „Terapie na cestě“ v Itálii. Bude to jízda :-)

Registrace a rezervace na online@zivotjakoduha.com nebo na tel. číslech 608 924 878 

Registrace