Metamorfní technika

Prenatální psychologie

Skutečně léčivé poznatky a prožitky

Co říká věda- Dr. Thomas R. Verny

Životy rodičů a prarodičů několik generací nazpět, mohou ovlivnit jejich potomky ještě před početím, a to bychom měli mít stále na paměti. Nyní existují robustní vědecké důkazy o transgeneračním přenosu traumatu na potomky oběma rodiči. Matky přenášejí traumata a další negativní emoce, jako je úzkost a deprese, prostřednictvím svých proteinů podobných inzulínu a modifikací osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny svého nenarozeného dítěte (osa HPA)
a otců prostřednictvím svých extracelulárních váčků. Kromě toho jsou pravděpodobnými rodovými faktory mikro RNA (miRNA) a dlouhé nekódující RNA (lncRNA) v oběhu a také epigenetické změny v mateřských a otcovských zárodečných buňkách. To znamená, že paměť, kterou asociujeme s mozkem je nejspíše implicitně obsažena v každé buňce – buněčná paměť.

Lidé, kteří procházejí životem s řadou emocionálních problémů, mohou být schopni dosáhnout duševního klidu až tím, že se dostanou do kontaktu se svým prenatálním obdobím, zážitkem porodu a obdobím těsně po něm, kdy se v nové lidské bytosti tvoří základ schopnosti navazovat silnou emoční vazbu s matkou potažmo se světem, prožitek důvěry, láskyplného kontaktu a bezpodmínečného přijetí. Můžeme se dostat skrze svou buněčnou paměť také do blízkosti s životními zkušenostmi svých předků a uvědomit si, jaký vliv má toto dědictví na náš současný život. Takové poznatky mohou být skutečně léčivé. Každopádně nejsilnější energii ve vesmíru je LÁSKA!

Psychologie před narozením : rozhovor s Dr. Thomas R. Verny

Co je metamorfní technika (MT)?

MT je příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná technika pro odblokování traumat a schémat utvořených v období prenatálního vývoje. Je založena na principu uvolnění energetických bloků, které vznikly v době prenatálního vývoje plodu.

Je to technika na uvolnění starých duševních traumat, strachů a stresů, které nevědomě ovlivňují naše životy, blokují a omezují náš přirozený stav bytí.

 

Metamorvní technika 2
 • Jak ovlivňuje průběh těhotenství, vývoj, zdraví a charakter člověka?

  Veškeré emoční i psychické rozpoložení těhotné ženy i stav nejbližšího okolí má přímý vliv na vývoj dítěte. Na utváření jeho postojů k sobě, k životu, ke své intimitě, ke druhým. Vývoj plodu od početí do porodu v lůně ženy, má své fáze, které mají vliv na formování konkrétních fyzických částí a orgánů i na vývoj emocionální a psychický. Proto má například narušení v období početí, jehož bod se na reflexní zóně páteře na chodidle nachází z boku prvního kloubu palce, vliv na celý průběh prenatálního vývoje dítěte a jeho život po narození.

  Celá tato metoda je podložena psychologickým schématem, který ukazuje na spojitost mezi obdobím v těhotenství a vývojem po narození. První trimestr odpovídá věku po narození od 0–6 let, druhý trimestr pak období 6-12 let a třetí období 12-18 let. Pokud tedy dojde k narušení, či zastavení vývoje vlivem emocionálního napětí Např. v prvním trimestru, budou se tyto provázanosti projevovat ve věku dítěte od 0-6 let. Dítě bude nemocné, jeho motorický vývoj bude zpomalen, budou s projevovat poruch chování atd.

 • Vznik a vývoj Metamorfní techniky.

  Metamorfní technika se zrodila z výzkumů, které v 50. letech 20. století započal anglický naturopat a reflexolog žijící v italském Toskánsku Robert St. John s dětmi, které trpěly autismem a Downovým syndromem. Jeho poznatky dále rozvinul Kanaďan Gaston San-Pierre, žijící v Anglii, který s Robertem St. Johnem spolupracoval v 70. letech a dal této metodě název metamorfní technika.

 • Jak se provádí?

  Stimulací reflexní zóny páteře na chodidlech, dlaních a na hlavě prostřednictvím jemných doteků se začnou rozpouštět a uvolňovat zanesená a zatuhlá místa, kde jsou uloženy traumatické „vzpomínky“. Energetické bloky se uvolní a do vědomí vstoupí obrazy nebo pocity. Dostaly se právě z podvědomí do vědomí a mohou tělo opustit.

  Síla doteku působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti a plné využití vlastních schopností a tvořivosti. Využívání svého plného potenciálu.

  Uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího. Vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost regenerace.

 • Pro koho je vhodná?

  Je unikátem svého druhu, protože není ani léčbou, ani terapií, ani masáží, ale technikou, která pomáhá dát nový impuls naší vlastní vnitřní životní síle a která nám pomáhá co nejlépe využít náš potenciál.

  Každý z nás rostl v matčině lůně a byl s ní spojen nejen fyzicky, ale i emočně. Byli jsme na ní zcela závislý. Proto je Metamorfní technika VHODNÁ PRO VŠECHNY.

  Jak pro dospělé, tak pro děti.

   Je to účinný prostředek k urovnání hyperaktivity, poruch sebeovládání, agresivity, poruch CNS, ADD, autismu, pro zdravotně postižené i pro těhotné maminky a zdravý vývoj jejich miminek.

  MT je úspěšná při řešení zdravotních problémů i velmi starého původu, a to jak fyzického, tak psychického a emocionálního.

  Důležitým detailem je, že při této metodě není třeba diskutovat o osobních problémech či zdravotních potížích. I když z praxe musím říci, že mluvení o tom se nám děje je důležitým bodem v procesu.

 • Proces transformace a časová náročnost

  Dnes je již vědecky dokázáno, že naše DNA se mění a vyvíjí v průběhu života. Při působení na jemnohmotné úrovni do hloubky, dochází k přepisu právě této genetické informace na buněčné úrovni.

  Každý z nás potřebuje jinou dobu k propsání a k usazení odemknuté síly, a její transformace, proto počet aplikací je pouze doporučením. Aby došlo k ucelené transformaci v rámci prenatálního období je potřeba alespoň minimální počet aplikací u dospělého člověka a to je 10-15 aplikací.

  Interval mezi jednotlivými aplikacemi se může lišit. Pokud to vyžaduje stav a je to přáním klienta projít transformací intenzivně, je optimální interval mezi aplikacemi 7-10 dní.  

  Sezení trvá 90-120 minut, podle tématu přicházejícího. 

  Metamorfní technika účinně řeší nejen stará emocionální zranění, ale uvolňuje i aktuální napětí vyvolané stresem nebo životní situací. Hluboká relaxační technika odstraňuje úzkost, nevysvětlitelný neklid a navrací pocit pohody a stability.

  Více se dočtete také zde: Metamorfní technika_ Prostředník osobní proměny – most pro světlo

 • Aplikace dětem

  U dětí se Metamorfní technika aplikuje v kratších intervalech a častěji. Děti nevydrží hodinu v klidu, a tak se čas aplikace individuálně upravuje podle věku dítěte. MT je možno aplikovat denně, neboť děti se dobře adaptují na změny, které se v rámci procesu dějí a stále se vyvíjí.

  !!! Pokud přijde matka se zájmem o aplikaci dítěti, vždy je zapotřebí do tohoto procesu zařadit i ji, neboť je vše provázané v rodové linii a členové rodiny se navzájem ovlivňují.

 • Doplňující informace

  Preferuji práci mimo svůj prostor, což je váš domov, neboť je důležité vystoupit ze své komfortní zóny.

  Pokud ale stav klienta nedovoluje cestovat, nabízím možnost aplikace MT u klienta v domácím prostředí. Mimo město Most hradí cestovní náklady klient s přihlédnutím na čas strávený na cestě.

Metamofní technika

Předání techniky

Pokud byste měli zájem se tuto techniku naučit tak máte dvě možnosti. Počkat si na vypsaný termín kurzu nebo si domluvit individuální předání této techniky.

Kurz metamorfní techniky

Chci si domluvit sezení

Pomocí e-mailu online@zivotjakoduha.com, telefonu +420 608 924 878, nebo pomocí formuláře níže…

Kontaktní formulář

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2024

Modrý fotka sukulentu kosmetika a péče o pleť post na facebook (4)

Bližší informace k akcím

K tématům jednotlivých přednášek tudy:  15.2.2024   7.3.2024   11.4.2024    9.5.2024  

Na přednášku 11.4. bude navazovat Kurz metamorfní techniky na který vás srdečně zvu a stejně tak na transformační Týdenní pobyt „Terapie na cestě“ v Itálii. Bude to jízda :-)

Registrace a rezervace na online@zivotjakoduha.com nebo na tel. číslech 608 924 878 

Registrace