PSYCH-K

2 pk profile pict teal over white - kopie Co je PSYCH-K a proč právě PSYCH-K zvolit pro řešení mé situace, mého problému.

Nejprve by bylo dobré si ujasnit pojmy jako je vědomí a podvědomí. Představte si ledovec, který menší částí vyčnívá nad hladinu (vědomí) a tou mnohonásobně větší částí zaplňuje prostor pod hladinou (podvědomí).

Vědomí_ podvedomíUž díky velikosti jednotlivých částí ledovce je jasné, která část bude hrát PRIM v tom, kdo v tomto případě bude řídit náš život.

Vědomí je to, co si uvědomujeme. Ale to, co doopravdy řídí naše vědomí je právě naše podvědomí.

Podvědomá mysl (PM) zpracovává informace milionkrát rychleji než mysl vědomá (VM), (PM je schopná zpracovávat až 40mil informací bitů / za sekundu, VM jich zpracovává pouze 40), tzn., že to, co jsme schopni zachytit VM je velmi malé množství informací. Na rozdíl od PM, která nasává vše, co jsme nestihli VM zachytit. Nevšimneme si toho, ale v našem systému se to uloží. Stejně tak se do našeho podvědomí ukládají všechny automatismy a naučené vzorce, které jsme si osvojili během našeho vývoje. Vše, co jsme slýchávali stále dokola se stalo naší pravdou, kterou jsme začali žít jako normalitu a zacyklili se v ní.
Já jim říkám AUTOPILOT.
Z pozice autopilota se pak děje vše. Automatické pohyby při čemkoliv, co děláme včetně našeho chování, našich myšlenek a našich reakcí na situace vyvolané vnějším světem.

Pokud jsou tyto programy omezující, tak i když se budeme vědomě snažit udělat v životě změnu, program v podvědomí bude mít hlavní slovo a ke změně nebude možné dojít. Sebe limitující programy nás směřují k vnímání a prožívání života jaký nechceme a pokud chceme změnu, tak díky PSYCH – K máme možnost do nich velmi účinným a efektivním způsobem zasahovat a měnit je.

PSYCH-K funguje jako určitý druh „mentální klávesnice“, která je schopná nás přímo propojit s naším podvědomím.
Podstatou procesu je vytvoření souladu mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. Kdy dojde ke spolupráci mozkových hemisfér, jež do této chvíli byli v energii boje a soupeření. K tomu potřebujeme navození tzv. „whole brain“ stavu celistvého mozku, ve kterém pak levá a pravá mozková hemisféra spolu dokonale spolupracují.

Určitě mi dáte zapravdu, že nejsme nastaveni a naučeni zaměřovat svou pozornost na to co chceme, ale neustále popisujeme, vnímáme a zabýváme se situacemi, které nechceme a tím se nikam neposouváme, neboť našemu podvědomí dáváme stále ty stejné informace o tom, co se nám nelíbí.

Je potřeba tyto informace nahradit tím co chceme!

Změnu provedeme tím, že se zaměříme na to, co chceme žít a prožívat místo toho co nechceme, tím vytvoříme v našem mozku nové spojení, dojde ke změně naší buněčné paměti a to díky procesu, kterému v PSYCH-K říkáme balanc.
Tento proces v realitě podpoříme akčním krokem a tím posílíme novou paměťovou stopu stejně jako svaly v posilovně.
Jakmile se do našeho podvědomí (harddisku) nahraje nové přesvědčení, trvale v něm zůstane.

Schéma rozdílu jednotlivých přesvědčení

Jak to mám _ jak to chci _ psych- k (1)

Zvu Vás na cestu k transformaci podvědomých přesvědčení, které Vás limitují v jakékoliv oblasti vašeho života.

Jak probíhá sezení PSYCH-K

Online i osobně

Udržuj svá přesvědčení pozitivníNa sezení PSYCH-K definujete svou současnou situaci (problém) a PSYCH-K Facilitátor vám pomůže identifikovat a transformovat podvědomé víry, přesvědčení / programy, které vám brání v dosažení požadovaného výsledku.

Ke rozpracování si svého tématu můžete využít dotazník pro domácí přípravu před sezením. Ke stažení zde ve formátu WORD  / v PDF .

Vzor jakým způsobem dotazník vyplnit ZDE.

Průměrná doba sezení je obvykle 90 min, ale doba sezení závisí na tématu či síle podvědomého nastavení.

V závislosti na konkrétním cíli nebo cílech může být možné pracovat na více než jednom cíli v rámci jednoho sezení.

Výhodou této práce je možnost pracovat ONLINE.

Používáním PSYCH-K měníte podvědomá přesvědčení, které ovlivňují vaše zdraví a prožívání pohody, a to jak psychické, tak fyzické. Někdy se stav dramaticky zlepší pouhým použitím PSYCH-K!

Změňte vaše podvědomí na pomocníka na Vaší cestě za životními cíli rychle a efektivně.

Chci se objednat na sezení

offline i online

V případě zájmu dostávat ZPRAVODAJ ze světa PSYCH-K zanechte váš email zde.

Co mohu s PSYCH-K řešit

Témat, co se dá řešit s metodou PSYCH-K je nekonečno jako je život sám. Jednoduše řečeno je to vše, co nám v životě překáží, co nás limituje. V čem cítíme odpor a do čeho se nám přirozeně nechce. Kde používáme zápor nejen ve svých myšlenkách, ale i ve svých slovech.

Na schématu níže vidíte, jak se jednotlivá témata prolínají a navazují na sebe. Vše je provázané a vše se vším souvisí. Proto pokud chceme prožívat všechny kvality života, je potřeba se zaobírat všemi aspekty života.

I když budeme pracovat na jednom aspektu a tématu bude to ovlivňovat ty další. Takže nezáleží na tom, kde začneme, důležité je rozhodnout se pro změnu a vykročit.

PSYCH-K  je klíčem.

Psych-k
 • Závislosti

  Každá závislost je kompenzací. Ať už se jedná o závislost na alkoholu, kouření, kávě, jídle, sexu, emocích, partnerovi, práci, nakupování, či pornu, vždy se jedná o potřebu zaplnit prázdné místo. PSYCH-K nabízí možnost různého přístupu v řešení závislostí. Jedním z nich je transformace vnímání stresu na samotnou závislost. Poté se dalšími typy protokolů transformuje důvod, pro který daná závislost vznikla a co vlastně kompenzuje.

 • Zdraví

  Každá nemoc má původ v psychice a program, který je ukryt v podvědomí nedovoluje žít stav zdraví. To se týká jak akutních, tak chronických nemocí včetně projevů nemoci, jako jsou Např. bolesti. Dobré mezilidské vztahy, spánek, životospráva, pohyb, odpočinek, pobyt v přírodě, schopnost držet dobro zvyky, prožívání všech emocí, to vše ovlivňuje, zda budete prožívat stav zdraví či nemoci.

  Téma z praxe  /  Článek Můj imunitní systém mě zabíjí

 • Vztahy

  Každý touží mít láskyplný vztah. Ať už jde o vztah v páru, vztah s rodiči a dětmi, mezi přáteli či vztah sám k sobě. Zralá komunikace je základem. Jedním z protokolů PSYCH-K je VZTAHOVÝ BALANC, který umožňuje prohloubení porozumění mezi dvěma lidmi tím, že identifikuje a transformuje tzv. vyvolávače na které, jednotlivci interaktivně reagují.

 • Osobní rozvoj

  Sebeláska, sebedůvěra, sebehodnota, sebevědomí, sebepřijetí, schopnost být sám se sebou, respekt ke svému tělu, zdravé hranice, schopnost se prosadit, umět si říci adekvátním způsobem o pomoc. To jsou jen zlomky toho, co vše vztah sám k sobě znamená. Bez zdravého vztahu k sobě není možno navazovat a udržovat zdravé vztahy se světem venku a spolupracovat s ním.

  Článek Chci vztah

 • Trauma

  Trauma je vše, co změnilo naše chování a prožívání od dané chvíle zážitku. Uvolněním neprožitých emocí a obranných mechanismů, které se v té chvíli vytvořily dojde k vytvoření prostoru pro léčení a otevře se možnost žít život jako před traumatizující událostí. Autonehoda, rozvod, rozchod, ztráta dítěte či blízkého, potrat, traumatizující porod, šikana, sexuální zneužití atd.

  Jak se pracuje pomocí PSYCH-K s traumatem, čtěte zde TRANSFORMACE STRESU – PSYCH-K

  Rozhovor se mnou na téma trauma a o dokumentu Moudrost traumatu klikněte zde 

   

 • Strach ze smrti = strach ze života

  Strach ze smrti je „matkou“ všech strachů. Základem je strach ze změny. Jedinou jistotou v životě je neustálá změna. Přijetím strachu ze smrti se otevře možnost žít život tak, jak nám to samotný život nabízí.

 • Fóbie

  Všechny typy strachů nás drží na místě a nepouští nás udělat změnu a žít tak, jak bychom chtěli. Týká se to pohybu v životě jako takového prožívaného třeba jako strach cestovat, létat letadlem, jezdit autem či ho řídit, strach mluvit před lidmi atd. Fóbie je zesílený strach, který neodpovídá reálnému ohrožení. Strach z vody, strach z bílých plášťů, klaustrofobie, arachnofobie, sociální fóbie, akrofobie atd.

  Téma z praxe  /  Článek STRACH Z LÉTÁNÍ LETADLEM – PSYCH-K

 • Početí, těhotenství, porod

  Mateřství sebou nese mnoho změn v životě jednotlivce i celé rodiny. Mění se prakticky vše od ženského těla počínaje, změny stravy, návyků a režimu dne až po kladení si nových otázek spojených s příchodem nové bytosti na svět což je, jak a kde rodit a na co je potřeba se připravit. Důležité je být v souladu a tím, jak bych chtěla přivézt na svět svoje dítě a obavami, které mi nedovolují naplnit své představy o tom, jak bych „to“ ráda měla a prožila. Díky Psych-k dokážeme nastolit rovnováhu mezi tím co chceme navzdory obavám a strachům z neznámého. To se týká nejen způsobu porodu, ale i případným potížím při početí. Mnohdy bývá problém s početím právě v psychickém rozpoložení a v přesvědčeních, které jsou uloženy hluboko v nás a na které už jsme dávno zapomněli. Např. Když jsme jako děti něco prožívali a v tu chvíli jsme se zařekli „tak tohle moje děti nikdy nezažijí“, “ to bych nikdy nedopustila“, atd. Zdánlivě nepodstatné věty, ale v důsledku zásadní.

  Článek PŘÍPRAVA NA POROD A NOVÝ ŽIVOT- PSYCH-K

   

 • Děti a jejich vývoj a adaptace na změny

  Být schopen přirozeně se adaptovat na změny navzdory mnoha působícím vlivům je alfou omegou klidného života, neboť změna je jedinou jistotou v životě. Život je jedna neustálá změna, proto tato schopnost není jen potřebou, ale nutností.

  Vývoj se děje automaticky, sám o sobě, bez našeho přičinění stejně jako nádech a výdech. Jediné, co nám brání v přirozeném posunu v životě je schopnost se přirozeně adaptovat na probíhající změny. A to se samozřejmě netýká jen dětí.

  Každá změna s sebou nese nejen strach z nového a neznámého, ale i potřebu opuštění starého a nefunkčního.

  PSYCH-K svými možnostmi přenastavuje na úrovni buněk vše potřebné a odemyká potenciál pro změnu včetně uvolnění stresu z dané změny. 

 • Hojnost, kariera, práce, peníze

  Pokrok a posuny v životě se týkají každé roviny našeho života. K životu potřebujeme nejen dostatek peněz ale i pocit, že to, co děláme má smysl a význam. Mít své místo ve společnosti a dobrý pocit z toho kam kráčím a co je za mými činy vidět. To jde ruku v ruce s hojností a s dostatkem či nedostatkem peněz. Respektive s pocitem dostatku či nedostatku. Nejen peněz, ale i času či energie.

  Vše se děje na základě našich přesvědčeních, která náš pohled na danou věc zformovala do té podoby, jak to vidíme dnes. Jak dnes vnímáme peníze či z jakého místa hodnotíme.

  Jak se u vás mluvilo o penězích? Byl to prostředek k posunu či nástroj problémů?

  Stejně tak je to s vnímáním svého posunu v kariéře. Nemohu se pohnout ve svém podnikání, i když mám vše potřebné k progresu?

  Pojďme tato nastavení změnit pomocí PSYCH-K a vykročme k tomu po čem toužíme. S lehkostí a přirozeností sobě vlastní.

Chci se objednat na sezení

Další příklady z praxe najdete v sekci Blog  / Témata z terapií

Doporučuji shlédnout rozhovor o traumatu video či si toto povídání poslechnout jako podcast

Dále pak článek PŘESTALO MI BÝT JEDNO JAK ŽIJU 

Co o metodě říká Bruce Lipton. Vědec a badatel, autor světových bestselerů Biologie víry, Spontánní evoluce Líbánkový efekt, přítel objevitele této metody Roba Williamse.

Video ke shlédnutí ZDE

Výzkum a věda PSYCH-K

Následující tři výzkumné práce byly publikovány v recenzovaných publikacích založených na výzkumu QEEG / mapování mozku, který provedl Jeffrey L. Fannin, Ph.D., ředitel Centra pro kognitivní vylepšení, v Glendale, AZ. Rob Williams, původce PSYCH-K, spoluautorem článků s Dr. Fanninem.

BrainmappingVýzkum jasně prokazuje hodnotu toho, co autoři nazývají stavem celistvého mozku, a jeho roli ve vývoji lidského vědomí. Výzkum ukazuje, že tento bilaterální, symetrický vzor mozkových vln je vytvořen pomocí PSYCH-K. Jeho výhody jsou vyjmenovány v samotných výzkumných dokumentech. Články byly publikovány ve třech různých publikacích zahrnujících tři různé obory, tj. v neurovědě, psychoterapii a obchodu.

Zde můžete vidět mapování mozku (brainmapping), který si v průběhu PSYCH-K balancu nechala měřit instruktorka Robin Graham, původní snímek je měřen při myšlení na situaci, které se velmi obávala. Červená barva odpovídá stresové reakci a vyhýbání se dané situaci Druhý snímek je o 5 minut později, po provedení balancu Transformace vnímání stresové situace. Červená je nahrazená zelenou, která odpovídá uvolněnému stavu mozku v wholebrain stavu, kdy je systém připraven za synchronní spolupráce obou hemisfér adekvátně reagovat na danou situaci.

Chci se umění práce s podvědomím naučit

Pokud se chcete práci s podvědomím naučit a využít jí v každodenním životě máte možnost PŘES MOJI OSOBU využít SLEVU na kurz pořádaný Simonou Hovadíkovou, jedinou lektorkou základního kurzu Basic PSYCH-K v ČR.

Pro slevu mne kontaktujte

Chci si domluvit sezení

Pomocí e-mailu online@zivotjakoduha.com, telefonu +420 608 924 878, nebo pomocí formuláře níže…

Kontaktní formulář

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2024

Modrý fotka sukulentu kosmetika a péče o pleť post na facebook (4)

Bližší informace k akcím

K tématům jednotlivých přednášek tudy:  15.2.2024   7.3.2024   11.4.2024    9.5.2024  

Na přednášku 11.4. bude navazovat Kurz metamorfní techniky na který vás srdečně zvu a stejně tak na transformační Týdenní pobyt „Terapie na cestě“ v Itálii. Bude to jízda :-)

Registrace a rezervace na online@zivotjakoduha.com nebo na tel. číslech 608 924 878 

Registrace