PROSTŘEDNÍK OSOBNÍ PROMĚNY-Metamorfní technika

Sdílejte:

Most pro světlo

O metodě „Metamorfní technika“ zvaná také „Motýlí masáž“

Pojem metamorfóza znamená doslova přeměna, proměna. Ta se vztahuje k životním vzorcům, které mají být přeměněny. Housenka se změní v motýla, v člověku se plně rozvinou dosud skryté schopnosti. Proto je motýl symbolem metamorfózy. Metamorfóza je v tomto kontextu jemná masáž vnitřní strany nártu, která stimuluje reflexní zónu páteře.

Metoda svým přístupem rozvíjí vědomí, odstraňuje negativní duševní struktury a životní vzorce, které se vytvořily během devíti měsíců (v tzv. prenatálním období), kdy embryo vyrůstalo v matčině těle. Jedná se ovšem o takové životní vzorce, které, vytvořené díky zkušenosti v matčině těle, se v rodině předávají dále a brání plnému rozvoji a harmonickému toku energie, kterou má člověk k dispozici.

Stimulace reflexních bodů páteře na vnitřní straně chodidel a dlaní a na hlavě aplikací MT představuje pro ošetřovaného osvobození od jeho minulosti tím, že dojde ke zcela jasnému rozpoznání negativních vlivů a životních vzorců z jeho embryonálního období, které tímto mohou být změněny. Omezené struktury, které se staví na odpor rozvoji duchovního potenciálu, který je u všech lidí neomezený, mizí a nastupuje světlo a prostor. Na rozdíl od obecně známé reflexní masáže nohou se zde nejedná o organickou rovinu, ale o rovinu duševních vzorců.

Duševně-duchovní princip

Vycházíme z toho, že základem této techniky je skutečnost, že noha představuje věrný obraz člověka. Na noze je možné nalézt vše, z čeho se skládá lidské tělo – tedy i zobrazení veškerých orgánů a duševně-duchovních vzorců.

K této tělesné shodě, tak jak ji objevil Robert St. John, se připojuje skutečnost, že linie na vnitřní straně nártu, která odpovídá páteři, představuje časový průběh těhotenství – tedy to, jak během těhotenství u plodu postupně vznikaly páteř, jednotlivé orgány a končetiny.

Zatímco v matčině těle poznenáhlu vyrůstalo malé tělíčko, ukládaly se informace nejen o něm, ale též o psychických a emocionálních vlivech, které na něj působily během celého těhotenství. Vše, co matka v té době zažívá, má vliv na budoucí život. Tak je tedy možné na základě tohoto vyobrazení vyčíst a sledovat průběh celého těhotenství.

Samotná MT se aplikuje na tři oblasti:

• Reflexní zóna páteře na chodidlech: vyjadřují prenatální vzorce bytí.

• Reflexní zóna páteře na dlaních: vyjadřují konání a změny vzorců myšlení.

• Reflexní zóna páteře na hlavě: vyjadřují vzorce myšlení.

Zatížené body a jejich vnější znaky

Období našeho prvotního vývoje specificky zatížené jakýmkoliv druhem stresu v různých stadiích prenatálního období poznáme podle zarudlých míst, vyčnívajících kostních výběžků nebo výrůstků, mimo to i podle zatvrdlé kůže, či dokonce zanícených míst. Záněty poukazují na konflikty a zjitřené pocity v příslušné oblasti. Vystupující zduřeniny kostí naznačují, že v takovém místě se nahromadila a pevně usadila energie. Ztvrdlá kůže všeobecně znamená, že pod určitými místy leží skryto nějaké trauma. Lidský organizmus na takovém místě vytvořil ochranný val, aby se již nemusel potýkat s pocity, které taková traumata provázejí. Ke stejné oblasti náleží též zdeformované nebo zarostlé nehty na palcích u nohou.

O mnohém vypovídá i tvar nohou. Vyšší nárt tak znamená, že se dotyčná osoba vzdaluje od země a nejraději by neměla s touto rovinou nic společného. Plochá noha naproti tomu ukazuje, že se dotyčný určitým způsobem vzdal. „Když už tady tedy jsem“ – a s poněkud depresivním přístupem se poddává vnějším okolnostem. Obě podoby nožní klenby poukazují na pracovní bod v oblasti „střed těhotenství“. Tento bod je kromě jiného odpovědný za vývoj osobní síly a vnímání vlastní hodnoty, stejně jako za postoj „já a mé místo ve světě“.

Skutečnost, že prenatální traumata rozhodují o tom, jak budou člověkem události života následně vnímány, neznamená, že zkušenosti z dětství nejsou důležité z hlediska lidského rozvoje. Naopak, dětské zkušenosti jsou nesmírně důležité a rozhodují o tom, jakými se děti stanou v budoucnu a právě proto, že doba dětství je velmi důležité, osvobození od břemen traumatu z dětství je nezbytné.

Tyto teorie potvrzují výzkumy Dr. Bruce Liptona, amerického biologa a vědce nové éry (u nás od něj vyšel nesmírně zajímavý titul „BIOLOGIE VÍRY – Jak uvolnit sílu vědomí, hmoty a zázraků“, ve slovenštině „BIOLÓGIA PRESVEDČENIA“, nakl. Eugenika). Čím dříve je možné vyřešit traumata, tím větší je šance dítěte prožít zkušenost dětství bez vlivu prenatálu a těch sil, které nabourávají pocity bezpečí, sebejistoty a fyzické zdraví.

Dítě pak může mít možnost volně vyjádřit svůj jedinečný lidský potenciál, využít vlastní vnitřní inteligenci a být sebou samým aniž by bylo utlačováno ranými traumaty. Metamorfní technika (u nakl. Eugenika vyšla kniha JEMNÁ MASÁŽ – METAMORFNÍ TECHNIKA, ze které je v tomto článku použito několik citací) je skvělý a efektivní způsob, jak sladit tyto přijaté omezující vlivy.

Co se při aplikaci  MT děje?

Lidská bytost bez jakýchkoliv bloků je jasná a vyzařuje průsvitné pulzující světlo. Objeví-li se v lidském těle bloky, jsou určitá místa zanesena negativními zkušenostmi a pocity. Taková místa jsou spíše tmavá, tělu vlastní energie již nemůže proudit a celková vibrace člověka i vyzařování světla se snižuje.

Působením světla na nohách, zprostředkovaným doteky toho, kde MT dle jejích principů aplikuje, začne síla světla rozpouštět a uvolňovat zanesená a zatuhlá místa, kde jsou uloženy zkušenosti. Bloky se uvolní a do vědomí vstoupí obrazy nebo pocity. Dostaly se právě z podvědomí do vědomí a mohou organizmus opustit.

Během procedury tak ošetřovaný může prožít dávno potlačené pocity. Vynoří se kupříkladu myšlenka: „Matka byla přetížená,“ embryo pocítí matčino přílišné zatížení tak, jako kdyby se jednalo o jeho vlastní. Náhle je jasné, proč ošetřovaného tento pocit neustále přepadá, i když vnější okolnosti v současnosti ani zdaleka nejsou natolik stresující, aby takový pocit vyvolaly.

Je možné, že během procedury se tyto vzpomínky uvolní a klient se rozpláče nebo pocítí strach. Často takové zablokované zkušenosti z minulosti vstupují v následujících dnech do vědomí ve snech nebo bývá klient po dobu několika dnů zmatený, aniž by dokázal říci proč. Jedná se ale jen o přechodný stav a po týdnu se dostaví osvobozující výsledek masáže.

V mezidobí jednotlivých aplikací MT se buněčné struktury organizmu klienta nově uspořádávají a mění se směrem k zdravější a plynulejší aktivitě. Je-li transformace příslušného tématu uzavřena, dojde na místě zablokované zatuhlé energie k proudění. Rozvinou se jak lehkost, tak i pozitivní vlastnosti dané oblasti. Vyjasní se a nastoupí harmonický životní pocit, který se, podle
druhu oblasti, může projevovat jako radost, láska, síla či jako určité uzemnění a vystředění. Negativní vlivy prenatálního období se v organizmu postupně rozpouštějí a probíhá transformační proces. Na jeho konci klient pociťuje úlevu a očištění od stop své minulosti
.

Negativní životní vzorce se svým omezeným rámcem konání, negativní programy, které klienta nenechají svobodně se rozhodnout, jak se má v té či oné životní situaci zachovat či jak na ni má odpovědět, ustupují větší svobodě jednání. Nyní je klientovi umožněno získat docela jiné, nové, dosud nepoznané zkušenosti.

Příklad

Člověk naprogramovaný prenatálními vlivy v jejich důsledku často zažívá od svého okolí odmítnutí nebo pocit, že není přijímán a milován. Když se uvolní blok v této oblasti, jeho srdce se otevře a on náhle nalézá lidi, kteří ho milují a přijímají takového, jaký je. Jeho srdce se nyní může otevřít lásce a prožívat radost s ní spojenou. Nádherná zkušenost, kterou mu ale kvůli jeho blokujícím vzorcům nebylo dříve umožněno zažít. Jak proměna díky MT účinkuje, patrně nejlépe vystihuje následující základní věta: Zbavuji tě tíhy prostoru a času.

Toto je jedinečný dar Metamorfiky.

Metamorfní technika (MT) je velmi jemná, příjemná a přitom velmi silná metoda s účinky trvalého charakteru pro uvolnění starých duševních traumat, strachů a stresů vytvořených v období před početím, při početí, v průběhu prenatálního vývoje a při porodu, které nevědomě ovlivňují naše životy a blokují a omezují náš přirozený stav bytí a kvalitu a kvantitu životní energie. Její aplikace působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti a plné využití vlastních schopností a tvořivosti.

MT je metoda, kterou se mohou naučit všichni a použít ji jak pro sebe samé, tak pro druhé.

Uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.

MT je určena pro všechny zájemce o vlastní rozvoj, o pohodu a zdraví v rodině, pro terapeuty, maséry, lékaře, pro pracovníky s postiženými osobami…

Článek je povoleno libovolně šířit, pouze však v celku a se všemi jeho příponami a odkazy.

Autor Inspirala Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2024

Modrý fotka sukulentu kosmetika a péče o pleť post na facebook (4)

Bližší informace k akcím

K tématům jednotlivých přednášek tudy:  15.2.2024   7.3.2024   11.4.2024    9.5.2024  

Na přednášku 11.4. bude navazovat Kurz metamorfní techniky na který vás srdečně zvu a stejně tak na transformační Týdenní pobyt „Terapie na cestě“ v Itálii. Bude to jízda :-)

Registrace a rezervace na online@zivotjakoduha.com nebo na tel. číslech 608 924 878 

Registrace