VLIV PROSTŘEDÍ PŘI POČETÍ- Metamorfní technika

Sdílejte:


Prostředí a energie, které jsou zapotřebí při početí, má velký vliv na další život embrya a následně celé bytosti po jeho narození.

Vím, že v některých případech je IVF jedinou možností, jak dojít k vytouženému, ale je opravdu těchto případů tolik , kolik se k tomuto způsobu početí uchyluje?  Jediný důvod vidím ve chvíli, kdy chybí spojovací část, tedy vejcovody, nebo když je zapotřebí využít služby NÁHRADNÍ MATKA, kdy by těhotenství přímo ohrožovalo zdraví či život matky. V ostatních případech se dá zdánlivá neplodnost řešit jinak. Ať už žena podstoupí lázeňskou léčbu, či akupunkturu, vyhledá pomoc u psychologa nebo léčitele, tak vždy je tu možnost, že bude dítě počato v takových podmínkách, které budou mít pozitivní vliv na jeho kvalitu života.

People-ged50824c6_1280

V přirozeném prostředí, tedy při milování jsou zajištěny přirozené podmínky, které dítěti v jeho zdravém vývoji podpoří. Je to v prvním případě soukromí a tma. S tím je spojen pocit bezpečí, které je pro přirozený a zdravý vývoj nezbytný. Zárodek má tak možnost nacítit stav, kdy ho nic neohrožuje, kdy beze strachu může pokračovat ve svém záměru a kdy bude v budoucnu vědět, jak má tento stav vypadat, když se dostane do situací, které budou vyžadovat oporu v pocitu bezpečí. Bude schopno si tento stav sám vytvořit.
Klid a bezpečí, kde nabere sílu, vytvoří si patřičný odstup od stresové situace a bude schopen danou věc zdravě nahlédnout a vyřešit.

Biology-g733690021_1280

Do asistované reprodukce in vitro= IVF je zapojeno mnoho lidí, spousta cizí energie, která narušuje tento zázračný akt. V dospělosti pak jedinec může cítit ohrožení a to i v situacích, které nebudou s přímým ohrožením souviset. Jedinec pak bude neustále hledat pocit bezpečí. Vše se děje na nevědomé úrovni a tak jeho projevy budou spíše připomínat útok. Na podvědomé úrovni je to ale volání o pomoc. Jakákoliv situace pak bude pouhým spínačem k návratu do vzpomínky, kdy na něj svítilo ostré světlo,
pozorovala ho, viděla ho spousta očí, což může mít v budoucnu spojitost se studem. Vrátí ho to do chvíle početí, kdy mu byla zima, a kdy pocítil  zmatek z nepřirozené situace. U IVF chybí hloubka citu, esence Lásky, a to pak chybí i v životě jedince. Tyto děti nemají nastavené hranice při projevování citů a jejich projevy připomínají mnohdy nekontrolovanou sílu, která může i bolet. 

Intimita je další rovinou, kterou není možno u IVF zajistit ani nasimulovat. Vztah k intimitě v dospělosti tedy souvisí i obdobím v době početí. 

Metamorfní technika je nástrojem, který tyto hluboce uložené vzpomínky jemným a zcela nenásilným způsobem uvolní a navrátí tak jedinci jeho přirozené postoje nejen sama k sobě, ale i k vnějšímu světu.

A.I.@

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2024

Modrý fotka sukulentu kosmetika a péče o pleť post na facebook (4)

Bližší informace k akcím

K tématům jednotlivých přednášek tudy:  15.2.2024   7.3.2024   11.4.2024    9.5.2024  

Na přednášku 11.4. bude navazovat Kurz metamorfní techniky na který vás srdečně zvu a stejně tak na transformační Týdenní pobyt „Terapie na cestě“ v Itálii. Bude to jízda :-)

Registrace a rezervace na online@zivotjakoduha.com nebo na tel. číslech 608 924 878 

Registrace