STRACH Z NEZNÁMÉHO

Sdílejte:

Ze strachu z neznáma zůstáváme na místě. Potřeba jistoty, že to nové bude ok je pro nás zásadní. Ale co když nejde o strach z nového, ale o strach opustit to známé. Známé i když dávno nefunkční.

V obou případech je podstatou neschopnost se adaptovat na změny.

Winter-gcfe3fcae5_1280

Strach ze změny je v podstatě strachem že života. Jedinou jistotou života je změna. Život je nikdy nekončící proces. Neustálá změna. Když se vše zastaví, zastaví se i život samotný a přichází smrt. Takže je to vlastně začarovaný kruh. Zůstáváme stát, protože se bojíme změny = života a když stojíme tak v podstatě umíráme. Nejsme spokojeni tam kde jsme, ale zároveň nejsme schopni vykročit ke změně.

Proč tomu tak je?

Podstatou pochopení proč se to známé i když nefunkční bojíme opustit je náš obranný mechanismus (O.M.). V dávné minulosti, kdy se daný obranný mechanismus vytvořil nás zachránil. Ochránil nás před něčím, co jsme považovali za nebezpečné. Ať už to byly obavy z fyzického zranění či emoční újmy, tím, že jsme se oddělili od prožívání jsme doslova přežili. Přežili tu danou situaci. Tak v čem je vlastně problém?

Problém tkví v tom, že O.M. s námi žije dál, i když už nám nic nehrozí. Odpojením se od prožívání a vytvořením si následné strategie přežití se začneme v životě chovat tak, jako by nám neustále něco hrozilo. V podstatě jsem se zasekli v minulosti. O.M. nám skvěle posloužil, ale co vše se tím spustilo už není o ochraně, ale spíše o obraně před něčím co už neexistuje.

Proto později reagujeme nepřiměřeně na vnější podněty a situace a chováme se na základě následně vytvořené strategie přežití. Vše v nás vyvolává pocit, že se musíme bránit. Způsob jakým se bráníme je různý. Nejčastějšími strategiemi přežití jsou

● ÚNIK-ÚTĚK

● ÚTOK-BOJ

● STRNUTÍ-ZAMRZNUTÍ

Proto pokud se chceme hnout z místa a něco změnit, je potřeba zjistit, na jakém základě jsme si vytvořili O.M. a s tím spojenou strategii přežití. Protože dokud neuvolníme O.M. a s tím uvězněnou, nedoprožitou emoci, emoční stopa je stále platná a jakýkoliv náznak podobnosti momentální situace v nás vyvolá stejnou obrannou reakci jako tenkrát. I když si to už nepamatujeme, naše tělo však díky buněčné paměti ano.

Je tedy potřeba tuto informaci v buněčné paměti přepsat a tím uvolnit O.M..

Teprve potom jsme schopni situace vyhodnocovat na reálných základech a tím je i adekvátně řešit.

Tyto O.M. , strategie přežití a své postoje čili naše přesvědčení lze měnit a to pomocí PSYCH-K®

A.I.@

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2024

Modrý fotka sukulentu kosmetika a péče o pleť post na facebook (4)

Bližší informace k akcím

K tématům jednotlivých přednášek tudy:  15.2.2024   7.3.2024   11.4.2024    9.5.2024  

Na přednášku 11.4. bude navazovat Kurz metamorfní techniky na který vás srdečně zvu a stejně tak na transformační Týdenní pobyt „Terapie na cestě“ v Itálii. Bude to jízda :-)

Registrace a rezervace na online@zivotjakoduha.com nebo na tel. číslech 608 924 878 

Registrace